Odjava poslovnog prostora

Topics: COM komponenta za fiskalizaciju
Aug 30, 2013 at 3:55 PM
Kod slanja poruke za odjavu poslovnog prostora u varijabli klase PoslovniProstorType treba postaviti vrijednost varijable OznakaZatvaranja (Long) na nešto. Pretpostavio sam da treba upotrijebiti konstantu OznakaZatvaranjaType_Z, međutim ta konstanta ima vrijednost 0. Nadalje, varijabla OznakaZatvaranja je inicijalno postavljena na 0, tako da, ako joj dodijelim vrijednost konstante OznakaZatvaranjaType_Z, zapravo ništa ni ne mijenjam.

Na koju vrijednost zapravo trebam postaviti varijablu OznakaZatvaranja ukoliko želim zatvoriti poslovni prostor?
Coordinator
Sep 3, 2013 at 10:55 PM
Evo jednostavnog rješenja :)

Potrebno je postaviti i bool property OznakaZatvaranjaSpecified. Tako su oni to zamislili.
OznakaZatvaranjaSpecified = True
' uz postavljanje
OznakaZatvaranja = cisInterop.OznakaZatvaranjaType_Z
Pozdrav
Tomislav
Sep 4, 2013 at 11:59 PM
Super, hvala puno!

Radi ko avion :-)