Project moved to GitHub! :)

Ovdje je cijeli COM API zajedno sa helper metodama i property-jima

FiscalizationComInterop

' Slanje računa
RacunOdgovor SendInvoiceRequest(RacunZahtjev, (X509Certificate2), int<timeout/ms>, bool<isDemo>, bool<check response signature>)

' Slanje poslovnog prostora
PoslovniProstorOdgovor SendLocationRequest(PoslovniProstorZahtjev, (X509Certificate2), int<timeout/ms>, bool<isDemo>, bool<check response signature>)

' Echo
string cisInterop.SendEcho(string, int<timeout/ms>, bool<isDemo>)
Pomoćne metode
' Kreiranje zahtjeva za račun
RacunZahtjev CreateInvoiceRequest(RacunType)

' Kreiranje zahtjeva za popslovni prostor
PoslovniProstorZahtjev CreateLocationRequest(PoslovniProstorType)

' Generiranje ZKI kôda
GenerateZki(RacunType, (X509Certificate2))

' Potpisivanje zatjeva(RacunZahtjev ili PoslovniProstorZahtjev)
Sign(ICisRequest<zahtjev>, (X509Certificate2))

' Formatiranje datuma u string
' CIS servis sve datume ima kao string - čija je to pametna ideja?!
' isto vrijedi i za brojčane vrijednosti??!!
string DateFormatLong(DateTime date)
string DateFormatShort(DateTime date)

' Dohvat certifikata i export certifikata
X509Certificate2 GetCertificateRaw(byte[], string<password>)
X509Certificate2 GetCertificateString(string<base64EncodedString>, string<password>)
X509Certificate2 GetCertificateFile(string<fileName>, string<password>)
string ExportCertificate(string<fileName>, string<password>, string<exportPassword>)
Enumeracije su mapirane kao property-iji
' Oznaka slijednosti
OznakaSlijednostiType_N
OznakaSlijednostiType_P

' Način plaćanja
NacinPlacanjaType_C
NacinPlacanjaType_G
NacinPlacanjaType_K
NacinPlacanjaType_O
NacinPlacanjaType_T

' Oznaka zatvaranja
OznakaZatvaranjaType_Z
VBScript - pomoćne metode za konverziju Variant() array-a
Potrebno za popunjavanje poreza na računu
PorezType[] ToPorezTypeArray(object[] variantArray)
PorezOstaloType[] ToPorezOstaloTypeArray(object[] variantArray)
NaknadaType[] ToNaknadaTypeArray(object[] variantArray)

Last edited Dec 9, 2015 at 1:10 PM by tgrospic, version 10